Bir GEZEKÇİOĞLU Kuruluşudur.

E-Mail info@notaperiyodik.com

Telefon 0506 399 86 44

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLANMASI

Ana Sayfa » Hizmetler » PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLANMASI

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLANMASI

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işletmelerde; 30 Nisan 2013 tarihli  28633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamdan Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince, işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gerekmektedir

İşyerinde kullanılan tüm MSDS’ler (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) incelenerek yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı özellikteki kimyasalların belirlenmesi,

Belirlenen kimyasallara göre EN 60079-10-1, EN 60079-10-2 ve CEI 31-35 standartları kullanılarak Zone ( Bölge) hesaplamalarının yapılması,

Zone (Bölge) haritaları çizilerek, Patlamadan Korunma Dokümanının oluşturulması,

Bu kapsamda talep edilmesi halinde, belirlenen Zone (Bölge) içerisinde kalan Exproof ekipman uygunluğu hizmetimizde mevcuttur.

Patlamadan Korunma Dokümanını hangi firmalar hazırlamalıdır?

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde uygulanmaktadır.

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gereken iş yerlerine aşağıdaki örnekler verilebilir.

• Doğalgaz dolum istasyonları,

• Benzin istasyonları,

• Boyahaneler,

• Tehlikeli gaz veya toz depolama tankları

Fakat öte yandan, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı her türlü kimyasalı bulunduran, üreten, işleten, kullanan, depolayan ve dolumunu yapan tesisler, Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamakla yükümlüdürler.